Dịch vụ


Các dịch vụ chính của Công ty TNHH Kiến Trúc Hoàng Nhật Anh

  • THIẾT KẾ NỘI, NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH.

  • THIẾT KẾ QUY HOẠCH, HẠ TẦNG KĨ THUẬT.

  • GIÁM SÁT THI CÔNG.

  • THI CÔNG NỘI, NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH.