Nhà Hàng Chay

Giới thiệu dự án

– Chủ đầu tư: Ông: Nguyễn Văn Thủy

– Địa điểm xây dựng: Đà Nẵng

– Quy mô: 05 tầng nổi.

– Tổng diện tích xây dựng: 790 m2.

– Năm hoàn thành: 2021

Danh mục
Thiết Kế Kiến Trúc
Không có bình luận

Viết Nhận Xét