PHƯƠNG ÁN DỰ THI TTHC TỈNH KONTUM

Giới thiệu dự án

– Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Kon Tum

– Địa điểm xây dựng: Kon Tum

– Quy mô: 7 tầng nổi.

– Tổng diện tích xây dựng: 16.600 m2.

– Năm hoàn thành: 2021

Danh mục
Trụ sở cơ quan & Văn phòng
Không có bình luận

Viết Nhận Xét