VĂN PHÒNG LÀM VIỆC DATC

Giới thiệu dự án

HoangNhatAnh Architect & HAS Architecture

    • Chủ đầu tư: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam
    • Địa điểm: Đà Nẵng
    • Quy mô: 12 tầng nổi+ 4 tầng hầm
    • Tổng DTXD: 6.900 M2
    • Năm hoàn thành: 2020
Danh mục
Trụ sở cơ quan & Văn phòng
Không có bình luận

Viết Nhận Xét