Archive

– Chủ đầu tư: CTCP Gia Nguyễn Tâm – Địa điểm xây dựng: Khu Golden Hills, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng – Quy mô: 02 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 1.800 m2. – Năm hoàn thành: 2022...