Archive

– Chủ đầu tư: Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Tây Ninh – Địa điểm xây dựng: Tây Ninh – Quy mô: 3 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 3.900 m2. – Năm hoàn thành: 2021...