Archive

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM-DV Hàn Việt Phát – Địa điểm xây dựng: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Quy mô: 1 tầng hầm + 11 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 2.500 m2. – Năm hoàn thành: 2018...

– Chủ đầu tư: Ông: Hồ  Viết Duy – Địa điểm xây dựng: Đà Nẵng – Quy mô: 09 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 965 m2. – Năm hoàn thành: 2018...

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thành Nguyễn Group – Địa điểm xây dựng: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Quy mô: 1 tầng hầm + 9 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 2.332 m2. – Năm hoàn thành: 2019...

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư Đức Nguyễn – Địa điểm xây dựng: Đà Nẵng – Quy mô: 1 tầng hầm + 7 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 1250 m2. – Năm hoàn thành: 2020...

HoangNhatAnh Architect & HAS Architecture – Chủ đầu tư: Công ty CP Chiến Thắng – Địa điểm xây dựng: Hội An – Quy mô: 8 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 15.144 m2. – Năm hoàn thành: 2021...

HoangNhatAnh Architect & HAS Architecture – Chủ đầu tư: Công ty CP Chiến Thắng – Địa điểm xây dựng: Tp Pleiku – Quy mô: 8 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 15.144 m2. – Năm hoàn thành: 2021...

HoangNhatAnh Architect & HAS Architecture – Chủ đầu tư: Công ty CP ĐT-TM Thảo Dương – Địa điểm xây dựng: Ngũ Hành Sơn – Quy mô: 1 tầng hầm +25 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 17.3000 m2. – Năm hoàn thành: 2019...

– Chủ đầu tư: Công ty CP XL&TM Tân Khang – Địa điểm xây dựng: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Quy mô: 1 tầng hầm + 12 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 2.800 m2. – Năm hoàn thành: 2016...

Nhằm đáp ứng được nhu cầu thị trường khách du lịch trên địa bàn thành phố ngày càng tăng, đầu tư dự án AVATAR HOTEL với hệ thống các dịch vụ với trang thiết bị, máy móc hiện đại. Tọa lạc ở trung tâm thành...

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Quảng Đà – Địa điểm xây dựng: Sơn Trà, Đà Nẵng – Quy mô: 2 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 500 m2. – Năm hoàn thành: 2020...