Archive

– Chủ đầu tư: MR. LỲ – Địa điểm xây dựng: Đà Nẵng – Quy mô: 4 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 370 m2. – Năm hoàn thành: 2021...