Archive

HoangNhatAnh Architect & HAS Architecture Chủ đầu tư: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam Địa điểm: Đà Nẵng Quy mô: 12 tầng nổi+ 4 tầng hầm Tổng DTXD: 6.900 M2 Năm hoàn thành: 2020 ...

Chủ đầu tư: Cty TNHH đá xây dựng Bình Dương Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh Quy mô: 3 tầng nổi+ 1 tầng hầm Tổng DTXD: 2400 M2 Năm hoàn thành: 2021 ...

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM-DV Hàn Việt Phát – Địa điểm xây dựng: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Quy mô: 1 tầng hầm + 11 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 2.500 m2. – Năm hoàn thành: 2018...

– Chủ đầu tư: Ông: Hồ  Viết Duy – Địa điểm xây dựng: Đà Nẵng – Quy mô: 09 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 965 m2. – Năm hoàn thành: 2018...

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thành Nguyễn Group – Địa điểm xây dựng: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Quy mô: 1 tầng hầm + 9 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 2.332 m2. – Năm hoàn thành: 2019...

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư Đức Nguyễn – Địa điểm xây dựng: Đà Nẵng – Quy mô: 1 tầng hầm + 7 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 1250 m2. – Năm hoàn thành: 2020...

Là một nơi nghỉ dưỡng cuối tuần cho gia chủ, chúng tôi thiết kế một ngôi nhà nhỏ như trong truyện cổ tích, vật liệu chủ đạo là gỗ sẽ mang lại cảm giác ấm áp với khí hậu tây nguyên. Địa Điểm: Gia Lai ...

– Chủ đầu tư: Công ty bất động sản Đà Việt – Địa điểm xây dựng: Đà Nẵng – Quy mô: 5 tầng nổi. – Tổng diện tích xây dựng: 800 m2. – Năm hoàn thành: 2021...