Archive

HoangNhatAnh Architect & HAS Architecture Chủ đầu tư: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam Địa điểm: Đà Nẵng Quy mô: 12 tầng nổi+ 4 tầng hầm Tổng DTXD: 6.900 M2 Năm hoàn thành: 2020 ...

Là công trình cửa ngõ, với thiết kế hướng tới hình ảnh chắc chắn, mạnh mẽ. Do đó chúng tôi lựa chọn hình thức kiến trúc đối xứng với phân vị dọc để phản ánh ý chí lãnh đạo nhân dân về mặt hành chính ,...